Markalar

Sürekli gelişime açık yapısı ve sağlıklı oluşturulan stratejilerin ışığında, toplam üretimin %50’i ihraç edilmekte olup, mevcut yatırımların yanı sıra yapılmakta olan yeni yatırımlarla firmamız asli amacı olan istihdam yaratma ve ülke ekonomisine katkıda bulunma yönünde adımlar atmaktadır.

onur